Alteveer-Cranevelt in Arnhem verkozen tot beste buurt van Nederland 2023

Over het onderzoek

Het grote Nextdoor Buurtonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Nextdoor in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het onderzoek liep van 1 mei tot en met 3 juli 2023 onder ruim 18.000 Nextdoor gebruikers. Leefbaarheid van buurten in Nederland staat centraal in dit onderzoek, waarbij vijf thema’s op het gebied van sociale cohesie nader zijn onderzocht:


1. Het helpen van buren

2. Het organiseren van buurtactiviteiten en initiatieven

3. De frequentie en kwaliteit van het contact met buurtgenoten

4. Sociaal vertrouwen

5. De ervaren mate van criminaliteit en onveiligheid

Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van dr. Smets en dr. Muis van de Vrije Universiteit van Amsterdam.Enkele onderzoeksresultaten uitgelicht

 • De ‘beste’ buurt van 2023 is Alteveer-Cranevelt in Arnhem met het cijfer 8,9 
 • De ‘beste’ gemeente van 2023 is Goirle in Noord-Brabant met het cijfer 8,5
 • Landelijk gemiddeld buurtcijfer is 7,5 

Stad versus platteland

 • Volgens 62% van de respondenten is een gunstige locatie belangrijk. 
 • Het gemiddelde rapportcijfer in de meeste stedelijke gebieden is lager (7,4) dan op het platteland (7,7), maar de kloof is opvallend groter binnen stedelijke (7,9 vs. 6,7) en plattelandsgebieden (8,2 vs. 7,1) dan tussen grote steden en landelijke gebieden. 


‘Het onderzoek laat zien dat de kloof tussen stad en platteland vaak wordt overdreven. Of een buurt goed of slecht wordt beoordeeld, wordt vooral bepaald door het gemiddelde inkomen van de buurt (dus: of een buurt arm of rijk is), en niet zozeer door de landelijkheid of stedelijkheid van de buurt’, aldus Dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Vooral de grootste steden laten aanzienlijke verschillen zien tussen ‘goede’ en ‘slechte’ buurten. Dit kan te verklaren zijn door de mate van diversiteit.’ • Volgens de ruim 18.000 respondenten zijn de belangrijkste aspecten voor een hoog rapportcijfer: een rustige woonomgeving (69%), een prettige omgang met buurtgenoten (65%) en een gunstige locatie (62%). 

 • Drie onderliggende thema's op het gebied van sociale cohesie geven de belangrijkste verklaring voor een hoog rapportcijfer:  1. goed contact met buurtgenoten
 2. sterk sociaal vertrouwen
 3. de afwezigheid van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid

 • Verder gaat het bij de waardering van de buurt vooral om de kwaliteit van contact met buurtgenoten, en niet om de frequentie. 
 • Het geven van hulp aan buren en het frequent plaatsvinden van buurtactiviteiten blijken niet of nauwelijks van toegevoegde waarde.
 • Het vaker ontmoeten van buurtgenoten of bieden van hulp aan buurtgenoten heeft op zichzelf geen positieve invloed op de buurtbeoordeling, indien dit niet gepaard gaat met een toename van onderling sociaal vertrouwen, meer prettig contact, en minder criminaliteit en overlast. 
Pers

Voor vragen over het onderzoek of een interview kunt u contact opnemen met Nextdoor via onderstaand contact formulier.

Over

Pers

Blog

Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. © Nextdoor 2022.