De Vogelwijk in Den Haag verkozen tot beste buurt van Nederland 2022

Over het onderzoek

Het grote Nextdoor Buurtonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Nextdoor in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, onder ruim 32.273 Nextdoor gebruikers uit meer dan 222 gemeenten in Nederland. Het onderzoek liep van 17 mei tot en met 11 juli 2022. Leefbaarheid van buurten in Nederland staat centraal in dit onderzoek waarbij zes thema’s nader bekeken zijn:


1. Het contact met buren

2. Het helpen van buren

3. De sociale cohesie in de buurt

4. De voorzieningen in de buurt

5. De ervaren veiligheid in de buurt 

6. Gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen

Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van dr. Muis en dr. Smets van de Vrije Universiteit van Amsterdam.Enkele onderzoeksresultaten uitgelicht


  • De best gewaardeerde buurt is de Vogelwijk in Den Haag met het rapportcijfer 8,91.
  • De best gewaardeerde gemeente is Bergen in Noord-Holland met het rapportcijfer 8,48  • Een rustige woonomgeving (58,1%), een prettige omgang tussen buurtgenoten (53,8%), en een gunstige locatie en goede bereikbaarheid (53,3%) werden als de meest belangrijke factoren genoemd bij de buurtbeoordeling:

Dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Het belang dat wordt gehecht aan elk van deze aspecten is sterk afhankelijk van iemands woonplaats. Inwoners van de grote steden vinden een goede bereikbaarheid en groot aanbod van voorzieningen meer van belang, oftewel reuring. Voor inwoners van het platteland is er een grotere behoefte aan een rustige, veilige en schone omgeving, oftewel rust. Wel zien we dat beide groepen veel waarde hechten aan prettig buurtcontact”.


  • Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de buurt achteruit is gegaan, en het aantal dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt iets lager (17,7%). Meer dan de helft vindt dat hun buurt hetzelfde is gebleven (52,8%).
  • Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, kregen de vervolgvraag voorgelegd waarom dit volgens hen het geval is. De twee vaakst genoemde redenen van een vooruitgang van de buurt zijn de verbetering van de gebouwde omgeving zoals een renovatie (54,9%) en de verbetering van de natuurlijke omgeving, zoals parken en recreatiemogelijkheden (32,9%). Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt is achteruitgegaan, noemen overlast door omwonenden relatief vaak als oorzaak (57,3%). Deze reden van achteruitgang komt op de tweede plaats, na het probleem van meer rommel en afval op straat (61,3%).
  • Gevoelens van veiligheid in de buurt is, na de kwaliteit van het contact met buurtgenoten, de op één na beste voorspeller van de ervaren kwaliteit van een buurt. Alle inwoners van gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten geven aan zich overdag veilig te voelen in de buurt en ook in de avond geldt dit voor alle inwoners.
  • In vergelijking met de rest van Nederland scoort gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten hier goed, want over het algemeen voelt 12% zich vaak of soms overdag onveilig en in de avonden ligt dit aandeel met 24% iets hoger. Ter vergelijking, deze cijfers liggen in de minder goed beoordeelde gemeentes, zoals Vlaardingen, op 29% overdag en 60% in de avond. Rondhangende jongeren, ongure types en criminaliteit (74,0%) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5%) zijn voor Nederlanders de twee meest voorkomende redenen voor een onveilig gevoel in de buurt.Pers

Voor vragen over het onderzoek of een interview kunt u contact opnemen met Nextdoor via onderstaand contact formulier.

Over

Pers

Blog

Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. © Nextdoor 2022.