#HouVanJeBuurt voorwaarden

Voorwaarden

REGELS 

Nextdoor Hou Van Je Buurt Awards-wedstrijd in 2022 (deze “Wedstrijd”) staat open voor personen die vanaf het begin van de inzendingsperiode (hieronder gedefinieerd): (a) legale inwoners van Nederland ; (b) de meerderjarigheid; en (c) Nextdoor-leden met een goede reputatie volgens de voorwaarden van de Nextdoor-ledenovereenkomst (beschikbaar in Nederland (een "Deelnemer" of "jij"). Nietig waar dit door de wet wordt beperkt of verboden. Deze wedstrijd wordt gesponsord door Nextdoor Europe BV gevestigd in Olympisch Stadion 24-28 Amsterdam, Nederland 1076 DE(de "Sponsor", "Nextdoor", "onze" of "wij") in verband met co-sponsor Popsa International Limited ("Pops"). Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers van de Sponsor, de juridische, promotie- en reclamebureaus van een voornoemde entiteit, en hun directe familieleden, en elke persoon of entiteit die betrokken is bij de productie of administratie van deze Wedstrijd, en elk moederbedrijf , gelieerde onderneming, dochteronderneming, agent en vertegenwoordiger van een voornoemde entiteit komen niet in aanmerking voor deelname aan Prijzen (hieronder gedefinieerd) aan deze Wedstrijd. Deze wedstrijd is onderworpen aan alle toepasselijke wetten.


INDIENINGSPERIODE: De indieningsperiode begint op 14 november 2022 om 16.00 uur lokale tijden eindigt op 20 november 2022 om 23:59 uur lokale tijd (de “Indieningsperiode”). ALLE INZENDINGEN MOETEN TIJDENS DE INDIENINGSPERIODE WORDEN INGEDIEND. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers ermee in gebonden te zijn aan deze officiële wedstrijdregels (deze “officiële regels”) en gaan ze ermee akkoord dat de beslissingen van de juryleden en/of de sponsor bindend en definitief zijn over zaken die verband houden met deze wedstrijd. Als u wordt gekozen als Winnaar (hieronder gedefinieerd), moet u akkoord gaan met de voorwaarden van deze Officiële regels, uw eigendom en rechten op de Inzending (hieronder gedefinieerd) bevestigen en bereid zijn bepaalde informatie vrij te geven om in aanmerking te komen voor een Prijs ontvangen (hieronder gedefinieerd).


MEE DOEN: 


GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN.


Bevestig eerst dat je een Nextdoor-lid bent met een goede reputatie (volgens de ledenovereenkomst van Nextdoor (beschikbaar in Nederland ). Heb je geen account? Maak er een bij Nederland - het is gratis!


Maak vervolgens je beste foto: maak een foto van wat jouw buurt de beste maakt en belichaamt het doel van Nextdoor: een vriendelijkere wereld cultiveren waar iedereen een buurt ze kunnen vertrouwen. Is het het gebladerte en de bloemen? Het schattige zakendistrict? Buren helpen buren? De gezichten van uw gezin genieten van een dagje buiten?


Zodra je je foto hebt gemaakt (je "Inzending"), log je tijdens de inzendingsperiode in op je Nextdoor-account en upload je je inzending naar je Nextdoor-nieuwsfeed - selecteer "iedereen" als publiek en zorg ervoor dat je de hashtag [#HouVanJeBuurt of # LoveYourNeighboorhood] in uw Inzending of uw Inzending kan niet in aanmerking worden genomen.


RICHTLIJNEN VOOR DEELNAME: 


Inzendingen moeten worden ontvangen tijdens de inzendingsperiode zoals hierin beschreven en in overeenstemming met de interne servertijd van de Sponsor. Andere manieren van binnenkomst worden niet geaccepteerd. Alle inzendingen die aan het einde van de inzendingsperiode zijn ontvangen en die volledig en anderszins gekwalificeerd zijn, komen in aanmerking om te winnen (elk een "gekwalificeerde inzending"). Inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onvolledige, late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, ongeldige, beschadigde, onleesbare, onleesbare of onbegrijpelijke inzendingen en die inzendingen zijn ongeldig en worden niet geaccepteerd. Alle inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn, gemaakt door deelnemers. Deelnemers moeten en zullen hierbij de Sponsor toestemming geven om de Inzending wereldwijd in alle media voor altijd royalty-free te gebruiken. Elke Inzending waarvan de Sponsor (naar eigen goeddunken) bepaalt dat deze obsceen, lasterlijk, schadelijk voor de reputatie of waarden van de Sponsor, of anderszins aanstootgevend of ongepast is, of die anderszins niet voldoet aan deze Officiële Regels, wordt gediskwalificeerd. Deelnemers stemmen ermee in om de sponsor te vrijwaren tegen alle claims van inbreuk van derden voor elk gebruik door de sponsor van de inzending.

 

Inzendingen moeten een beeldverhouding hebben van 16 x 9 en een maximale bestandsgrootte van 7 MB. Het bestandstype voor indiening kan .JPG, .PNG, .GIF of .TIFF zijn. Voeg a.u.b. geen watermerk toe aan uw inzending. Uw inzending moet creatief en volledig origineel zijn - uw inzending moet door u worden ingediend. Alle Inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn in de zin van de [Alle Inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn in de zin van de Auteurswet (zoals gewijzigd)]. Bovendien mag uw Inzending geen afbeeldingen bevatten die aanstootgevend zijn, niet-toegestane intellectuele eigendom van derden (zoals shirtlogo's) of personen waarvoor u niet bevoegd. Inzendingen mogen geen personen bevatten die: (a) onder contract worden vertegenwoordigd (bijv. door een talentagent of manager) die het vermogen van de Sponsor om hun gelijkenis in welke mediavorm dan ook te tonen, zou beperken of schaden; (b) een acteer- of modellencontract hebben dat in de Inzending zou verschijnen als een schending van rechten van derden; (c) onder een merchandisingovereenkomst vallen; of (d) onder een andere contractuele relatie staan, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschappen van gilden en/of vakbonden. Auteursrechten en alle andere rechten blijven berusten bij de Deelnemer en/of eventuele derden van wie de Deelnemer toestemming heeft gekregen om het materiaal van de derde partij te gebruiken. Alle deelnemers begrijpen en stemmen ermee in dat elke inzending door de sponsor kan worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief in alle media zoals tentoonstellingen en gedrukte en digitale media, behalve waar dit verboden is. Alle Winnaars (hieronder gedefinieerd) begrijpen dat hun naam, gelijkenis en winnende Inzending kan worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief in alle media zoals publiciteit, tentoonstellingen en gedrukte en digitale media. Deelnemers zullen en verlenen hierbij de Sponsor toestemming om de inzending wereldwijd in alle media voor altijd royalty-free te gebruiken. Geen enkele inzending mag naaktheid, dierenmishandeling, schadelijke, illegale activiteit of substantie of beledigend of obsceen onderwerp weergeven. Geen enkele inzending zal Nextdoor in een negatief daglicht stellen. Deelnemers mogen de Inzending niet kopiëren, er afgeleide werken van maken of anderszins plagiaat plegen vanuit welke bron dan ook. Deelnemers stemmen ermee in om de sponsor te vrijwaren tegen alle claims van inbreuk van derden voor elk gebruik door de sponsor van de inzending. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke Inzending uit te sluiten die niet aan de bovenstaande criteria voldoet. Bewijs van het indienen van een Inzending wordt niet beschouwd als bewijs van levering aan of ontvangst van een dergelijke Inzending. Verder is de Sponsor op geen enkele manier aansprakelijk voor een Inzending die verloren is gegaan, is onderschept of niet is ontvangen door de Sponsor.


SELECTIE VAN WINNAARS: Er zijn elf (11) Wedstrijdwinnaars in totaal - één (1) hoofdprijswinnaar en tien (10) tweedeprijswinnaars (elk een “Winnaar”). De winnaars worden bepaald zoals hierin beschreven en worden bekendgemaakt op 29 november 2022 om 18:00 uur lokale tijd.


SELECTIEPROCES


STAP EEN: De sponsor selecteert de honderdvijftig (150) meest populaire (dwz het hoogste totale aantal reacties, opmerkingen en shares zoals bepaald door de sponsor) in aanmerking komende inzendingen.


STAP TWEE: Van de honderdvijftig (150) meest populaire gekwalificeerde inzendingen, zal een panel van drie (3) gekwalificeerde juryleden de top tien (10) gekwalificeerde inzendingen selecteren op basis van de volgende honderd (100) puntenschaal.

Uitdrukking van het thema [#HouVanJeBuurt] [#HouVanJeBuurt] (maximaal zestig (60) punten);

Technische verdienste (maximaal tien (10) punten);

Creativiteit (tot vijftien (15) punten); en

Nextdoor-waarden voor het cultiveren van een vriendelijkere wereld waar iedereen een buurt ze kunnen vertrouwen (maximaal vijftien (15) punten).

OPMERKING: In het geval van een gelijke stand, worden gelijkmakende inzendingen opnieuw gescoord, waarbij dubbel gewicht wordt toegekend aan de categorie Nextdoor-waarden.


STAP DRIE: Van de top tien (10) gekwalificeerde inzendingen geselecteerd in stap twee hierboven, zal het panel van drie (3) gekwalificeerde juryleden de top vier (4) gekwalificeerde inzendingen selecteren (dwz de vier (4) gekwalificeerde inzendingen met de hoogste score op basis van de beoordelingscriteria in stap twee hierboven) beginnend op 21 november 2022 en eindigend op 25 november 2022.


STAP VIER: op 25 november 2022 om of rond 16.00 uur lokale tijd zal de sponsor een poll op Nextdoor Agency-profielen plaatsen voor buren van selecteer hun favoriet van de top vier (4) gekwalificeerde inzendingen uit stap drie hierboven. Stemmen kan vanaf 25 november 2022 om of rond 16.00 uur lokale tijd en eindigt op 28 november 2022 om of rond 16.00 uur lokale tijd. De gekwalificeerde inzending met de meeste stemmen in de laatste gepubliceerde poll door Nextdoor aan het einde van stap vier, wordt de winnaar van de hoofdprijs van de wedstrijd. 


WINNAARS: Er zijn in totaal elf (11) wedstrijdwinnaars in twee (2) verschillende categorieën: tien (10) tweedeprijswinnaars en één (1) hoofdprijswinnaar. 


RUNNERS-UP WINNAARS: Er zijn tien (10) runners-up winnaars – de tien (10) deelnemers met de top tien (10) meest populaire (dwz het hoogste totale aantal reacties, opmerkingen en shares zoals bepaald door de sponsor) Gekwalificeerde inzendingen in stap twee hierboven.


GROTE PRIJSWINNAAR: Er zal één (1) Hoofdprijswinnaar zijn: de gekwalificeerde inzending met de meeste stemmen in de uiteindelijke gepubliceerde poll door Nextdoor aan het einde van stap vier.


PRIJZEN: 


ALLE WEDSTRIJDPRIJZEN WORDEN GESPONSORD DOOR WEDSTRIJD CO-SPONSOR POPSA.


GROTE PRIJS: de winnaar van de hoofdprijs wint twee (2) prijzen: (1) één (1) Airbnb-voucher met een geschatte winkelwaarde (“ARV”) van [vijfhonderd euro (€ 500,-)] ; en (2) één (1) Popsa voucher met een ARV van [vijftig euro (€ 50,00)] . Op de Airbnb-voucher zijn de algemene voorwaarden van Airbnb van toepassing die beschikbaar zijn op [Nederland]. Deze Wedstrijd wordt niet gesponsord door Airbnb en Nextdoor is ook niet gelieerd aan Airbnb voor de doeleinden van deze Wedstrijd. Op de Popsa-voucher zijn de voorwaarden van Popsa van toepassing die beschikbaar zijn op [Nederland] . Er kunnen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk van de Airbnb-vouchers en Popsa-vouchers en Nextdoor is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke toepasselijke algemene voorwaarden.


RUNNERS-UP: Tien (10) tweedeprijswinnaars winnen een Hou Van Je Buurt-campagnekalender met het merk Nextdoor uit 2023, gemaakt door Popsa met een ARV van [Achttien euro (€ 18,00)] . Er kunnen enkele beperkingen van toepassing zijn.


TOTAAL ARV VAN ALLE ELF (11) WEDSTRIJDPRIJZEN (elk een “Prijs”): [Zevenhonderddertig euro (€ 730,00)] . Er zijn enkele beperkingen van toepassing.


Winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht (een "melding"), met behulp van de informatie die wordt verstrekt in het Nextdoor-account van de Winnaar, door de Sponsor of de vertegenwoordiger van de Sponsor. Op dat moment moeten Winnaars (zoals aangegeven) binnen achtenveertig (48) uur op de melding reageren en toestemming vragen binnen de in de melding vermelde tijd. Als u niet tijdig op de kennisgeving reageert, kan de prijs worden verbeurdverklaard en in dat geval kan de sponsor de volgende hoogst scorende gekwalificeerde inzending kiezen uit de resterende gekwalificeerde inzendingen om de volgende winnaar te bepalen. Winnaars moeten binnen één (1) week na de kennisgeving een verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid/publiciteitsverklaring ondertekenen en terugsturen (een "verklaring") en alle andere documenten die de sponsor of de vertegenwoordiger van de sponsor nodig heeft. Het niet tijdig retourneren van een ondertekende Verklaring of ander(e) vereiste document(en) of het retourneren van een kennisgeving als onbestelbaar zal resulteren in verbeurdverklaring van de Prijs. Eventuele tarieven en vergoedingen zijn de verantwoordelijkheid van de Winnaars. Alle kosten die niet specifiek als inbegrepen zijn vermeld, zijn uitgesloten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Winnaars. Het toewijzen, overdragen of vervangen van een Prijs is niet toegestaan, maar de Sponsor behoudt zich het recht voor om een ​​Prijs te vervangen door een Prijs met een vergelijkbare of grotere waarde als de Prijs om welke reden dan ook niet meer kan worden toegekend of niet beschikbaar is. Alle winnaars moeten de sponsor voorzien van alle handtekeningen op het vereiste papierwerk en alle documenten tijdig retourneren zoals vereist onder deze officiële regels om in aanmerking te komen voor de prijs. Deelnemers mogen hun rechten op hun inzendingen niet doorverkopen, toewijzen of overdragen onder deze officiële regels.


AANBIEDING POPSA DIGITALE VOUCHER: Alle deelnemers (inclusief winnaars van de wedstrijd) ontvangen een digitale Popsa-tegoedbon voor een fotoboek met medium liggende, liggende, harde kaft en een ARV van [tien euro (€ 10,00)] . Het maximum aantal beschikbare Popsa-voucheraanbiedingen voor deelnemers aan de wedstrijd is twintigduizend (20.000). Aanbieding is exclusief extra pagina's, glansupgrade, geschenkverpakking of verzendkosten. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties. Eén (1) fotoboek per deelnemer.aanbieding loopt af op 12 december 2022. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers ermee in deze laatste digitale Popsa-voucher-e-mail van de sponsor te ontvangen.


VOORWAARDEN: Deze wedstrijd is onderworpen aan dit officiële reglement. Behalve waar verboden, stemmen deelnemers door deel te nemen ermee in: (a) gebonden te zijn aan deze volledige officiële regels en de beslissingen van de sponsor, die definitief en bindend zijn; en (b) afstand te doen van enig recht om dubbelzinnigheid te claimen in deze Wedstrijd of dit Officiële reglement, behalve waar dit bij wet verboden is. Door een Prijs te accepteren, stemt elke Winnaar ermee in om de Sponsor vrij te geven, inclusief zijn moedermaatschappij, dochteronderneming en gelieerde entiteiten, samen met de respectievelijke directeuren, werknemers, functionarissen, licentiehouders, licentiegevers en agenten, en respectievelijke reclame- en promotie-entiteiten, en elke persoon of entiteit in verband met de productie, beoordeling of administratie van deze Wedstrijd (gezamenlijk de "Vrijwaringen") van enige en alle aansprakelijkheid, verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toekenning, ontvangst en/of gebruik of misbruik van de Prijs of deelname aan prijsgerelateerde activiteiten. Gevrijwaarders zijn niet aansprakelijk voor: (i) telefoonsysteem, telefoon of computerhardware, software of andere technische of computerstoringen, verbroken verbindingen, verbroken verbindingen, vertragingen of transmissiefouten; (ii) gegevenscorruptie, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van Inzending of ander materiaal; (iii) enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief overlijden veroorzaakt door de Prijs of als gevolg van acceptatie, bezit of gebruik van de Prijs, of van deelname aan deze Wedstrijd; (iv) druk-, typografische, administratieve of technologische fouten in materialen die verband houden met deze wedstrijd; en (v) eventuele problemen die vanwege de pandemie problemen zouden kunnen veroorzaken met het eerlijk verloop of beheer van deze wedstrijd. De Sponsor wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan enig computersysteem als gevolg van deelname aan of toegang tot of downloaden van informatie in verband met deze Wedstrijd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om deze Wedstrijd om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te annuleren of op te schorten. De interne wetten van [Nederland] zijn van toepassing op geschillen met betrekking tot dit Officiële Reglement en/of deze Wedstrijd. Alle zaken en vorderingen met betrekking tot deze Wedstrijd moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Wedstrijd te annuleren, aan te passen of op te schorten indien een virus, bug, computerprobleem, ongeoorloofde interventie of andere oorzaak buiten de controle van de Sponsor, de administratie, beveiliging of het juiste spel van deze Wedstrijd beschadigt . De Sponsor kan een Deelnemer verbieden deel te nemen aan deze Wedstrijd of de Prijs te winnen als de Sponsor vaststelt dat een Deelnemer de legitieme werking van deze Wedstrijd op enigerlei wijze probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken of andere oneerlijke speelpraktijken te gebruiken met de bedoeling te irriteren, andere deelnemers of vertegenwoordigers van de sponsor te misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. Het gebruik van automatische toegangsapparaten of programma's is verboden. Elke poging om toegang te krijgen tot de Nextdoor-website, deel te nemen aan deze Wedstrijd of de interactie te vergroten via een botscript, apparaat of brute-force-aanval, zal leiden tot diskwalificatie, inclusief het ongeschikt maken van dat IP-adres voor deze Wedstrijd. Letop: elke poging om opzettelijk de legitieme werking van deze wedstrijd te beschadigen of te ondermijnen, kan in strijd zijn met de strafrechtelijke en civielrechtelijke wetten en zal resulteren in diskwalificatie van deelname aan deze wedstrijd. Mocht een dergelijke poging worden ondernomen, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor om rechtsmiddelen en schadevergoeding (inclusief advocaatkosten) te eisen voor zover van de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging.


PUBLICITEIT: Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen deelnemers ermee in dat de sponsor, zijn aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en uitvoeringsbureaus en juridische adviseurs niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en zullen worden vrijgelaten en onschadelijk worden gehouden van alle verliezen, schade, rechten, claims en acties van welke aard dan ook in verband met of als gevolg van deelname aan deze wedstrijd, of acceptatie van een prijs, inclusief maar niet beperkt tot claims op basis van publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de privacy . De Sponsor behoudt zich het recht voor om Wedstrijdinzendingen te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden voor, tijdens of na deze Wedstrijd, in alle media, en om de naam, gelijkenis, woonplaatsnaam van een Deelnemer te gebruiken, inclusief het geheel of een deel van hun Inzending over de hele wereld, voor altijd, zonder enige vergoeding of voorafgaande beoordeling, tenzij specifiek verboden door de wet. Deelnemers worden niet betaald voor hun Inzendingen of voor het verlenen van een van deze rechten aan de Sponsor.


LICENTIE: Als voorwaarde om deel te nemen aan deze Wedstrijd, en behalve waar verboden, zullen de deelnemers en hierbij een honderdtachtig (180) dagen exclusieve onherroepelijke wereldwijde licentie aan de Sponsor verstrekken, waarna de Sponsor een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie om de Inzendingen te gebruiken in alle media over de hele wereld, voor altijd, voor welk doel dan ook, zonder enige aanvullende vergoeding. Deelnemers doen geen afstand van hun morele rechten op de Inzendingen.

 

PRIVACY: Tenzij anders vermeld in dit Officiële Reglement, zal persoonlijke informatie die in verband met deze Wedstrijd wordt verzameld, worden gebruikt voor het beheer van deze Wedstrijd en in overeenstemming met het privacybeleid van Nextdoor in [Nederland] en met de toestemming die de Deelnemers hebben gegeven op het moment van het indienen van een Inzending. Alle communicatie of informatie die per e-mail of anderszins naar de Sponsor en/of de Nextdoor-website wordt verzonden, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Deelnemers stemmen ermee in dat deelnemers door deel te nemen aan deze wedstrijd, ermee instemmen wettige communicatie van de sponsor te ontvangen.OFFICILE REGELS EN WINNAARS: Een kopie van deze officiële regels en/of de naam van de winnaars is beschikbaar op [Nederland] gedurende honderdtwintig (120) dagen nadat deze Wedstrijd is afgelopen.


© 2022 Nextdoor. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken van derden die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars van handelsmerken. Het gebruik of de vermelding van dergelijke handelsmerken van derden in dit Officiële Reglement of in deze Wedstrijd is uitsluitend voor beschrijvende doeleinden en impliceert op geen enkele manier een goedkeuring of sponsoring van deze Wedstrijd.Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. 

© Nextdoor 2021.