Buurtbouwers voorwaarden

Wat vind jij belangrijk in jouw Amsterdamse buurtje? Zie je graag meer groen in het straatbeeld? Geniet je ervan als buren elkaar opzoeken, helpen of gedag zeggen? Hoop je dat er nieuwe buren opstaan om buurtactiviteiten te organiseren? Jij kan hiervoor zorgen door het voortouw te nemen om aan zo’n sterke buurt bouwen. Je zult zien: andere buren volgen vanzelf.

Voorwaarden

Naam van de campagne: Nextdoor Buurtbouwers

Campagne Website: https://go.nextdoor.com/buurtbouwers

Startdatum campagne: 30 januari 2022 

Einddatum en -tijd van de campagne: 31 december 2022   

Nextdoor Sponsorende Entiteit: Nextdoor Europe B.V. 

Eventuele extra sponsors: N/A 

In aanmerking komende landen: Nederland

Moet je een Nextdoor lid zijn: Ja

Beperkingen om in aanmerking te komen: Geen

Maximum aantal inzendingen per persoon: N/A


Instructies voor deelname: Buren kunnen zich aanmelden voor het programma op het Nextdoor platform via de startpagina of via de bovenstaande link. Eenmaal geregistreerd zal Nextdoor de activiteiten van de Buur op Nextdoor bijhouden en punten toekennen aan elke Buur op basis van de onderstaande puntentabel. Na het einde van elke maand tijdens de Campagne zal Nextdoor het totaal aantal punten berekenen dat is toegekend aan elke Buur die deelneemt aan de Camapgne. De buur met de meeste totale punten voor die maand zal op de blog van Nextdoor worden vermeld. Er zal een totaal van 1 winnaar per maand zijn op Nextdoor voor een totaal van 11 winnaars. Puntentotalen zullen na het einde van elke maand weer op nul worden gezet.


De puntentelling


Bericht met 1-5 reacties/likes: 3 pt

Bericht met 5+ reacties/likes: 5 pt

Aanbeveling van een lokaal bedrijf: 1 pt

Aanmaken van een poll: 1 pt

Item verkopen/weggeven via Vondsten: 2 pt

Liken van buurtbericht: 2 pt

Reactie op een buurtbericht: 3 pt


Aantal prijzen: N.V.T. 

Beschrijving van de prijs (prijzen): Winnaars zullen worden vermeld op de blog van Nextdoor en/of ander marketingmateriaal. 

Totale winkelwaarde van alle prijzen: N/A  

Trekking Datum: Op of rond de 1e van elke maand, gebaseerd op de resultaten van de vorige maand, tijdens de Campagne.


Nextdoor 

Digitale Promoties Algemene regels. Zie het hierboven voor specifieke informatie.


 1. Algemene Regels. Deze regels zijn algemeen van toepassing op alle sweepstakes promotie ("Promotie") gesponsord door Nextdoor ("Sponsor") die worden uitgevoerd in de Verenigde Staten en een totale prijswaarde hebben van minder dan $5.000,00, waarbij geen aankoop noodzakelijk is en de winnaar willekeurig wordt gekozen uit alle in aanmerking komende ontvangen inzendingen. Deze regels zijn ontworpen om samen te werken met een voorblad ("Voorblad") waarin alle aanvullende informatie of speciale mededelingen met betrekking tot de Promotie staan vermeld. Voor wedstrijden en promoties die niet aan de hierboven vermelde criteria voldoen, gelden nieuwe voorwaarden die toegankelijk zijn vanaf de inschrijvingspagina. Bovendien zullen sommige speciale voorwaarden en wijzigingen die niet in dit reglement of op het voorblad van een specifieke actie ("Specifieke actie") zijn vermeld, digitaal op de landingssite van de actie ("Promotiesite") of in aparte schriftelijke regels bij dit reglement ("voorblad") worden geplaatst, of er zullen aparte schriftelijke regels bij worden gevoegd.
 2. Promotiedata: Alle Specifieke Promoties zullen een "start"- en "eind"-datum bevatten op de Promotiesite of op het bij deze regels gevoegde Specifieke Promotie Begeleidende Blad. Alle inzendingen moeten voor de einddatum en -tijd zijn ontvangen om in aanmerking te komen voor de winst. De eindtijd, tenzij anders vermeld, is altijd 11:59PM, Californische tijd (ongeacht de zomertijd), volgens de interne tijdklok van de Sponsor. In het geval dat de Specifieke Actie een mail-in Actie is, moeten alle inzendingen uiterlijk op de einddatum die vermeld staat op het Voorblad per post zijn gepost (het poststempel geldt als bewijs) en uiterlijk om 17:00 uur, 7 dagen na de einddatum op het juiste adres zijn ontvangen. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor foutief geadresseerde of anderszins te late inzendingen.
 3. Sponsor: Alle Promoties worden gesponsord door Nextdoor, Inc, 420 Taylor Street, San Francisco CA 94102, USA. Eventuele andere sponsors zullen worden vermeld in het voorblad van elke specifieke Promotie en zullen gezamenlijk worden aangeduid als "Sponsor".
 4. VERPLICHTE FACEBOOK-, TWITTER-, PINTEREST-, SNAP-, TIKTOK-, GOOGLE+- en ANDERE SOCIALE SITESVERKLARING: Elke promotie op deze sociale platforms wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met de sociale mediasite. U verstrekt uw informatie aan de Sponsor en niet aan het sociale platform. De informatie die u verstrekt zal worden gebruikt voor het beheer van deze Actie en voor marketingdoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsor, dat te vinden is op nextdoor.nl/privacy_policy.Kansen. De winkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen inzendingen.
 5. Geschiktheid: Tenzij anders vermeld in het Voorblad, staan de Promoties open voor personen ouder dan 18 jaar die op dit moment rechtmatige inwoners van de VS zijn en die een account met een goede reputatie hebben op Nextdoor. In sommige gevallen zal het Voorblad een beperkt geografisch gebied of buurt vermelden. In een dergelijk geval zal alleen die specifieke locatie in aanmerking komen om deel te nemen en een prijs te winnen. Alle andere inzendingen worden niet in aanmerking genomen. Deelnemers moeten toegang hebben tot internet, en in sommige gevallen, een smartphone bezitten, en een account hebben op Nextdoor die in goede staat is. Werknemers van de Sponsor, zijn reclame- en promotiebureaus, en alle andere entiteiten die deelnemen aan het ontwerp, de promotie, marketing, administratie of uitvoering van een Promotie, evenals elk moederbedrijf, dochteronderneming en gelieerd bedrijf en hun naaste familieleden (gedefinieerd als echtgenoot, moeder, vader, zussen, broers, zonen, dochters, ooms, tantes, neven, nichten, grootouders en schoonfamilie, ongeacht waar ze wonen) en leden van hun huishoudens (al dan niet verwant), komen niet in aanmerking om deel te nemen aan een Nextdoor Promotie. Voor sms-promoties moeten personen een mobiele telefoon en een geschikte mobiele service hebben om sms-berichten te ontvangen vóór de startdatum van de specifieke promotie. Hoewel de Sponsor geen kosten in rekening brengt voor tekstinzendingen, kunnen standaard sms-tarieven van toepassing zijn, en deze komen niet ten goede aan de Sponsor. Voor alleen-sms-acties ontvangt u een bericht dat uw inzending is ontvangen. De Wet op de Privacy van Telefooncommunicatie vereist uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor het ontvangen van extra sms'jes naast een bericht over de winnaar. Dienovereenkomstig zal uw bevestigings-sms u uitnodigen om te antwoorden om speciale aanbiedingen te ontvangen naast de melding of u iets gewonnen heeft.
 6. Hoe deel te nemen: De wijze van deelname is specifiek voor het platform waarop u deelneemt ("Promotieplatform"). Zie hieronder voor de details van de deelnamemethode op basis van het Promotieplatform dat is aangegeven in het Specifieke Actievoorblad dat bij deze regels is gevoegd. Voor alle deelnamemethodes moet u beginnen met de link die vermeld staat in het specifieke actievoorblad dat bij dit reglement is gevoegd. Alleen de deelnamemethode vermeld in de Specifieke actie is toegestaan. Alle andere inzendingen worden niet in aanmerking genomen. Tenzij anders aangegeven, is slechts één deelname per natuurlijke persoon per specifieke actie toegestaan. Houd er rekening mee dat Deelnemers verplicht kunnen worden om de Sponsor of medesponsor van een Specifieke Actie gedurende de looptijd van de Wedstrijd leuk te vinden of te volgen.
 7. Promotieplatforms: Registreren om te winnen: volg de link in het Voorblad of op de geadverteerde Specifieke Promotielocatie (de "Specifieke Promotielocatie") en registreer je op de website van de Sponsor om kans te maken om te winnen. U kunt gevraagd worden uw naam en e-mailadres in te vullen om kans te maken op de wedstrijd. De informatie kan later worden gebruikt om contact met u op te nemen met promotionele informatie waarvan wij denken dat u die leuk zou vinden. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van verdere informatie. Nextdoor Activiteit om te winnen: u moet een account hebben op Nextdoor, die gratis is. Als u er nog geen hebt, ga dan naar www.nextdoor.com om er een aan te maken. Zodra u een Nextdoor-account hebt, volgt u de instructies op de landingspagina (zoals een opmerking maken, een goede buur nomineren, enz.), de specifieke promotielocatie, of zoals aangegeven in het voorblad bij deze regels. 
 8. Prijzen: Prijsinformatie zal beschikbaar zijn op de Specifieke Actielocatie en op het Begeleidende Blad van de Specifieke Promotie dat bij deze regels is gevoegd. De gemiddelde winkelwaarde van een prijs ("ARV") staat vermeld op het voorblad en kan worden vermeld op de specifieke promotielocatie. Geselecteerde deelnemers hebben geen recht op een prijsverschil tussen de werkelijke winkelwaarde van een prijs en de hier vermelde ARV. Andere informatie over de prijs, waaronder het aantal prijzen, de ARV voor alle prijzen, de totale ARV in één promotie, en de leveringsmethoden voor de prijs worden vermeld op de specifieke promotieplaats en op het voorblad.
 9. Kennisgeving van de prijs: U wordt op de hoogte gebracht op de manier die overeenkomt met de methode die is gebruikt in de Specifieke Actie waaraan u hebt meegedaan, meestal via een direct bericht, of met behulp van de informatie die u hebt verstrekt. Tenzij dit verboden is, kan van de Gekozen deelnemer worden verlangd dat hij/zij een Verklaring van geschiktheid, een Verklaring van afstand van aansprakelijkheid, een Verklaring van afstand van publiciteit, een W-9-formulier en een Formulier voor belastingacceptatie ("Verklaring/Vrijgave") invult. Geselecteerde deelnemers kan worden gevraagd om hun leeftijd aan te tonen voordat een prijs wordt toegekend. Geselecteerde deelnemers verliezen de prijs als zij niet binnen de gestelde termijn reageren op de kennisgeving van de prijs. Alle documenten die aan de Gekozen deelnemer worden verstrekt, moeten worden ondertekend en geretourneerd vóór de datum en/of het tijdstip die in deze documenten is aangegeven, tenzij dit verboden is. Als een Gekozen deelnemer deze documenten niet binnen de gestelde termijn ondertekent en retourneert, als blijkt dat een deelnemer niet in aanmerking komt voor deelname of als een deelnemer zich niet houdt aan de officiële regels, wordt de Gekozen deelnemer mogelijk gediskwalificeerd en wordt er een andere deelnemer geselecteerd. Aangezien sommige prijzen tijdgevoelig zijn, kan het zijn dat de Gekozen deelnemer minder dan 24 uur de tijd heeft om op de kennisgeving van de prijs te reageren.
 10. Prijsvoorwaarden: Het winnen van een prijs is een belastbare gebeurtenis. Eventuele belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gekozen deelnemer en het is mogelijk dat de Gekozen deelnemer die in de VS woonachtig is een IRS-formulier 1099 ontvangt voor de ARV van een toegekende prijs. De winnaar ziet af van het recht om als kosten voor het winnen van een prijs alle verificatie- en inwisselingskosten voor deze prijs en alle aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het inwisselen of proberen in te wisselen van deze prijs, op te eisen. Alle federale, staats- of andere belastingverplichtingen (inclusief inkomstenbelastingen) die voortvloeien uit een Specifieke Promotie zijn de volledige verantwoordelijkheid van elke winnaar die een prijs accepteert. Tenzij dit bij wet verboden is, betekent de deelname van de winnaar aan de actie dat de Sponsor en/of verwante of gelieerde bedrijven (gezamenlijk "Promotiepartners") toestemming hebben om de naam van de winnaar te gebruiken in de ether, op het Promotie leaderboard op het Nextdoor-platform of sociale platforms, en in sommige gevallen, zijn of haar of hun Nextdoor-buurt, foto, gelijkenis, verklaringen, biografische informatie, deelname aan de sweepstakes, stem en stad- en staatadres voor promotie- of reclamedoeleinden in verband met de Sponsor in het algemeen. Alle inzendingen moeten worden geverifieerd voordat de prijzen worden toegekend. Ook de geschiktheid, leeftijd, locatie en beweringen van de Gekozen deelnemer moeten worden gecontroleerd voordat de prijzen worden toegekend. Geen enkele activiteit mag een aanstootgevend of obsceen onderwerp afbeelden, of een ander onderwerp dat in strijd is met de community-richtlijnen van de Sponsor, zoals geheel naar eigen inzicht van de Sponsor bepaald. De sponsor behoudt zich het recht voor om elk ontwerp dat volgens ons niet voldoet aan de bovenstaande criteria, naar eigen goeddunken uit te sluiten.
 11. Actievoorwaarden: Deze actie is onderhevig aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten van de Verenigde Staten. Door deel te nemen gaan Deelnemers ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor en doen zij afstand van elk recht om onduidelijkheden in de Actie of deze Officiële Regels te claimen. Winnaar en Deelnemers stemmen er ook mee in om de Sponsor(s) en elk van de respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten vrij te stellen, te ontslaan, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, schade, arbeidsongeschiktheid, advocaatkosten en kosten van rechtszaken en schikkingen, evenals van enigerlei aansprakelijkheid als gevolg van letsel, schade of verlies aan een persoon (inclusief overlijden) of eigendom van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortvloeit uit (i) het inwisselen, accepteren, bezitten, bezitten, misbruiken of gebruiken van een prijs of deelname aan een promotie-gerelateerde activiteit of deelname aan deze actie, of (ii) druk-, distributie- of productiefouten. De Sponsor of zijn filialen kunnen elke promotie die dergelijke fouten blijkt te bevatten naar eigen goeddunken terugtrekken zonder aansprakelijkheid. De sponsor geeft geen garantie, verklaring of waarborg, expliciet of impliciet, in feite of in rechte, met betrekking tot het gebruik van een prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (tenzij de sponsor de prijswinnaar voorziet van schriftelijke garanties). Verder wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor bijkomende kosten, omissies, vertragingen of handelingen van een regering of autoriteit. Ongeldig waar verboden. 
 12. Beperkingen: Het prijzenpakket bestaat alleen uit die artikelen die specifiek zijn beschreven als onderdeel van de prijs op de specifieke actiesite of door de Sponsor op het Voorblad. De Sponsor kan naar eigen goeddunken andere prijzen van gelijke of grotere waarde beschikbaar stellen. De Sponsor is niet aansprakelijk jegens een winnaar of een persoon die via deze winnaar claimt, voor het niet kunnen leveren van de prijs of een deel daarvan, als gevolg van een daad van G-d, COVID of andere pandemieën en pandemieën, enige actie(s), verordening(en), bevel(en) of verzoek(en) van een overheids- of semi-overheidsinstantie (ongeacht of de actie(s), verordening(en), bevel(en) of verzoek(en) al dan niet ongeldig blijken te zijn), apparatuurstoring, dreigende terreurdaden, terroristische daden, luchtaanval, black-out, daad van de openbare vijand, aardbeving, oorlog (verklaard of niet verklaard), brand, overstroming, epidemie, explosie, ongewoon zwaar weer, orkaan, embargo, arbeidsconflict of staking (legaal of illegaal) arbeid of materiaal tekort, transport onderbreking van welke aard dan ook, vertraging van de werkzaamheden, burgerlijke onlusten, oproer, rellen, annulering of uitstel van een concert of ander evenement, of enige andere oorzaak buiten de uitsluitende controle van de Sponsor.  
 13. Beperking van aansprakelijkheid: Noch de Promotie Entiteiten noch de Sponsor zijn verantwoordelijk voor: (1) verloren, te laat, verkeerd geadresseerde, onbestelbare of onvolledige inzendingen als gevolg van systeemfouten of -storingen, of defecte transmissies of andere telecommunicatiestoringen en/of inzendingen; (2) technische storingen van welke aard dan ook; (3) storingen van de apparatuur of programmering in verband met of gebruikt in de Actie; (4) ongeoorloofde menselijke en/of mechanische interventie in enig deel van het deelnameproces of de Actie; (5) technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij de administratie van de Actie of de verwerking van de inschrijvingen; (6) druk- of typfouten met betrekking tot deze regels of een specifieke Actie of (7) letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Actie of de ontvangst of het gebruik van een prijs. Als om welke reden dan ook wordt bevestigd dat de inzending van een deelnemer per ongeluk is verwijderd, verloren is gegaan of anderszins is vernietigd of beschadigd, is de enige remedie voor de deelnemer een nieuwe inzending voor de actie, en alleen als de actie nog niet is afgelopen. De Sponsor kan een deelnemer verbieden om deel te nemen aan de Wedstrijd of om een prijs te winnen als hij, naar eigen inzicht, vaststelt dat deze deelnemer probeert om de legitieme werking van de Wedstrijd te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke spelpraktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde programma's voor snelle deelname), of met de bedoeling om andere deelnemers of vertegenwoordigers van de Sponsor te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Als om welke reden dan ook een Specifieke Actie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief, maar niet beperkt tot, infectie door een computervirus, bugs, knoeien, ongeautoriseerde interventie, fraude of andere oorzaken buiten de redelijke controle van de Sponsor die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of juiste uitvoering van de Specifieke Actie aantasten of beïnvloeden, integriteit of het juiste verloop van de specifieke actie, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie geheel of gedeeltelijk te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten en een mogelijke winnaar te kiezen uit alle in aanmerking komende inzendingen die de Sponsor tot het moment van annulering, beëindiging, wijziging of opschorting heeft ontvangen. Let op: elke poging van een deelnemer om de website opzettelijk te beschadigen of de legitieme werking van de actie te ondermijnen, kan in strijd zijn met de straf- en civielrechtelijke wetgeving en indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de sponsor zich het recht voor om van een dergelijke deelnemer een civiele en/of strafrechtelijke vervolging in te stellen en schadevergoeding te eisen (inclusief de kosten van advocaten) voor zover de wet dit toestaat. 
 14. Afzien van juryrechtspraak: Tenzij dit bij wet verboden is en als voorwaarde voor deelname aan deze actie, doet de deelnemer hierbij afstand van alle rechten op een juryrechtspraak met betrekking tot geschillen die direct of indirect voortvloeien uit, in het kader van of in verband met deze actie, een document of overeenkomst die in verband hiermee wordt aangegaan en alle transacties die hierbij of daarbij worden overwogen.
 15. Privacybeleid: Alle persoonlijke informatie die door de Sponsor wordt verzameld, zal worden gebruikt voor de administratie van de Specifieke Actie. Daarnaast is het mogelijk dat deelnemers e-mail- en sms-correspondentie (afhankelijk van de wijze van deelname) ontvangen door of namens de Sponsor, met inachtneming van het privacybeleid van de Sponsor. De Sponsor doet commercieel redelijke inspanningen om te voldoen aan de TCPA- en CAN-SPAM-richtlijnen. Deelnemers aan een specifieke actie kunnen zich later afmelden voor het ontvangen van verdere communicatie door de instructies in de e-mail of sms te volgen.
 16. Regels en lijst van winnaars: Voor een kopie van het officiële reglement logt u vóór het einde van de actie in op de pagina van de Specifieke actie; voor de naam en het adres van de prijswinnaar of een kopie van het reglement stuurt u een e-mail met uw verzoek en een link naar de Specifieke actie naar help@nextdoor.nl. Geef aan of u een kopie van het reglement wenst. De lijst van winnaars wordt na afloop van de Actie beschikbaar gesteld en blijft ten minste 120 dagen actief.

Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. 

© Nextdoor 2021.